Trenger vi alle lokalsykehusene i landet?

Nei!  En god del av dagens lokalsykehus bør legges ned med den driftsformen de har i dag.

Et slikt utsagn kan kanskje medføre risiko for en krass tilbakemelding fra Nav”aaaargghhhh!!”sete eller enda verre, en av de som fikk henne til å tilte.

Det får nå så være.

Men jeg tror det innebærer en større risiko for feildiagnostisering og feilbehandling på et lite småsykehus enn på et større.

Det skyldes at det vurderes som lite attraktivt for leger å søke seg til et lokalsykehus som har et lite (eller ikke eksisterende) fagmiljø innenfor det området legen har brukt år på å spesialisere seg i.  I tillegg vil antall behandlinger, operasjoner, diagnoser være begrenset innenfor mange områder.  Rett og slett fordi det bor få folk i regionen som hører inn under sykehuset.

Derved må en god del behandlinger baseres på ”omkringreisende” urologer, nevrologer osv.  Topp kvalifiserte leger som bruker friperioder på å reise rundt på sykehus og operere etter samlebåndsprinsippet.  Fint, men oppfølgingen overlates til de lokale…

I mitt nærmiljø raser debatten om lokalsykehus jevnlig.  Hvert styremøte i det lokale helseforetaket blir fulgt med argusøyne, og enhver nyhet som ”kanskje kan tolkes” som negativt for lokalsykehuset medfører en storm på Facebook, Twitter, lokalaviser og lokalradioer.  Volumet og støyen er øredøvende, gjerne ispedd støttende bifall fra diverse fagforeninger på sykehuset.

Hva trenger vi som bor her (for det er vel det som er spørsmålet)?

- En akuttberedskap.  Hvis kroppen min holder på å tømmes for blod eller hjerteinfarktene kommer som perler på en snor så trenger jeg noen som kan holde meg i live lenge nok til at jeg kan fraktes en time i bil til jeg når regionsykehuset.  Eventuelt til universitetssykehuset som ligger gode to timer unna.

- Fødeavdeling???   Tjaaa.  Alle fødsler hvor det er kjente risikofaktorer, eller hvor fødselen skal skje med planlagt keisersnitt blir allerede i dag styrt til regionsykehuset.  Da sitter man igjen med de fødslene som forventes å gå etter boken…  Noen fødsler går likevel ikke etter boken, og da medfører det ofte hastekeisersnitt eller andre utfall.  Forskjellen i kjøretid mellom lokal- og regionsykehus er for oss tretti minutter.  Jeg hadde foretrukket om vi hadde kjørt i retning regionsykehuset da riene startet.  Hadde syntes det ville vært greit å være på sykehuset med ”risikokompetanse” først som sist.

Trenger vi noe annet?  Nei, i utgangspunktet ikke.  Men det kan være greit å ha en del rom slik at personer som ikke lenger er i risikosonen etter for eksempel en operasjon på et annet sykehus kan ”hvile ut” på lokalsykehuset før de kan skrives ut.  Rett og slett for å gjøre reiseavstanden litt kortere for de pårørende.

Vi trenger ikke noe annet.  For 99% av alle diagnoser betyr det ikke noe om man reiser en halv, èn eller to timer før behandlingen startes.

For en stund siden ble det ramaskrik i vårt område.  De skulle ta bort mage- og tarmoperasjoner fra sykehuset.  Barrikadene ble reist, telefonen glødet i lokalavisen og en ny Facebook-gruppe ble umiddelbart etablert.

Jeg ville ikke akseptert å bli mageoperert på lokalsykehuset.  Lokalsykehuset utfører kanskje et titalls slike operasjoner i året.  Regionsykehuset noen hundre.  Jeg regner det som direkte risikabelt å bli skåret i av en lege som skal ta seg av alt fra knær til milt.  Da vil jeg heller til regionsykehuset som har egen avdeling for mageområdet, eller aller helst til universitetssykehuset som har flere leger som kan dele erfaringer.

Magen min tåler å vente et par timer til, så lenge behandlingen blir så god som den kan bli.

Problemet er at den som våger å si at det er riktig å flytte denne behandlingen bort fra lokalsykehuset, han kan like gjerne strekke ut armene og vente på korsfestelsen fra fundamentalistene (d.v.s. politisk korrekt: forkjemperne for vårt nære lokalmiljø)

Hva om vi snudde debatten, og spurte:   Hva kan vi gjøre for å sikre en god legedekning slik at vi kan opprettholde akuttberedskapen ved sykehuset?

Et svar er kanskje at lokalsykehuset kunne begynne å operere åreknuter!  Og bare det!  Åreknuter dag ut og dag inn.

Men åreknutene skulle bli operert av den aller høyeste ekspertisen på åreknuter i Norge som fantes.  Av et kollegium av leger som drev med forskning på si, diskuterte utfordrende tilfeller mellom seg og utviklet seg i jobben.  I tillegg fikk de holde seg à jour på andre områder også gjennom at de måtte ta vakter på akuttmottaket….

De fleste ”standardtilfeller” og småplager med kronglete åreknuter ville selvsagt blitt gjort på det regionsykehuset som pasienten tilhørte.  Slik at man slapp å bruke alt for mye unødig transport.

Men de vanskelige, de skikkelig utfordrende….  De ville blitt overført til ”lokalsykehuset”.

Nærmiljøforkjemperne kommer sikkert til å skrike til politikerne lenge ennå.  Jeg er ikke helt sikker på om all støyen er helsebringende eller helseskadelig…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende